top of page
DSC07124.JPG

ONDERZOEK

Wildlife Health Gent wil de interacties tussen gastheer, ziekteverwekker en omgeving begrijpen met een duidelijke link naar beheer en beleid. De nadruk ligt op opkomende infectieziekten met een negatieve impact op de gezondheid van wilde dieren. De belangrijkste onderwerpen waar wij momenteel onderzoek naar voeren zijn:

1. Chytridiomycose

Een ziekte bij amfibieën veroorzaakt door de chytride schimmels Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) en Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal). Beide schimmels vormen een grote bedreiging voor het voortbestaan ​​van amfibieën wereldwijd.

2. Zoönosen en teek-overdraagbare ziekten

Wildlevende dieren kunnen fungeren als een reservoir van zoönosen en teek-overdraagbare  ziekten. Dergelijke ziekten zoals bijvoorbeeld salmonellose, rundertuberculose en de ziekte van Lyme kunnen een impact hebben op de volksgezondheid en de economie. Er is echter minder geweten over de impact van dergelijke ziekteverwekkers op de gezondheid van wildlevende dieren en de biodiversiteit in het algemeen.

 

3. Gezondheid van egels

Het afgelopen decennium is de egelpopulatie in Noord-Europa alarmerend afgenomen. De redenen zijn momenteel onduidelijk en omvatten waarschijnlijk een complex samenspel tussen omgevingsstressoren en infecties.

4. Milieustress en gezondheid van wildlevende dieren 

De gecombineerde impact van verschillende omgevingsstressoren op wildlevende dieren zal waarschijnlijk een negatief effect hebben op populatieniveau. Het aanwijzen van de belangrijkste stressoren en het ontrafelen van de onderliggende mechanismen kan nieuwe wegen openen voor mitigatie.

bottom of page