top of page
Laboratorium

SURVEILLANCE

Een snelle diagnose van ziekten in populaties van wildlevende dieren kan biodiversiteitsverlies tegen gaan. De vroege identificatie van het probleem (infectieus of niet-infectieus) kan leiden tot het snel en correct inzetten van bestrijdingsmaatregelen om zo de oorzaak van de achteruitgang stop te zetten. 

Daarom focussen we met deze pijler op een snelle diagnose en signalisatie van ziekten en (buitengewone) sterfte bij wildlevende dieren in Vlaanderen. De verzamelde kennis over endemische en epidemische ziekten kan gedeeld en gebruikt worden als basis voor adviezen omtrent de bestrijding van deze ziekten en de eventuele risico’s voor mens, gedomesticeerde en wildlevende dieren.

(Ongewone) sterfte van wildlevende dieren laten onderzoeken:

Indien u de sterfte van wildlevende dieren wil laten onderzoeken (bepalen van doodsoorzaak), contacteer ons dan via whgsurveillance@ugent.be 

Het kadaver mag getransporteerd worden naar de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke, afgifte aan dienst Pathologie (ingang 76) en is idealiter verpakt in een dubbele plastiek zak (met label). 

bottom of page