top of page
Logo_FaculteitDiergeneeskunde.png
DSC02302.JPG
Home

WILDLIFE HEALTH GHENT (WHG)

Wildlife Health Ghent (WHG) is een expertisecentrum verbonden aan de vakgroep Pathobiologie, Farmacologie & Bijzondere Dieren van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent.

In een complexe context van klimaatverandering en andere menselijke invloeden (bijvoorbeeld habitatverlies) zijn ziekten bij wilde dieren een belangrijke oorzaak die bijdraagt tot het huidige verlies van biodiversiteit (de zesde uitstervingsgolf). Onze focus ligt daarom op het behoud van biodiversiteit door onderzoek te verrichten naar stressoren die de gezondheid van wildlevende dieren aantasten. De impact van infecties op populaties van wilde dieren is afhankelijk van een complex samenspel tussen de gastheer, de omgeving en de ziekteverwekker. Wij trachten de mechanismen achter deze complexe interacties te begrijpen om met deze kennis bestrijdingsmaatregelen te ontwerpen. 

We richten ons hierbij op verschillende wildlevende diersoorten, variërend van amfibieën tot reptielen, zoogdieren en vogels. Ons werk omvat vier belangrijke pijlers namelijk Onderzoek, DiagnostiekSurveillance en Onderwijs die allen op hun manier kunnen bijdragen tot het behoud van een gezond ecosysteem als basis voor een veerkrachtige natuur.  

NIEUWS

Contact
bottom of page